Lokdekoder ESU 4,0 PluX
!

Esu LokSound V 4,0 PluX 22-polig, DCC och Motorola

Esu Digital Ljuddekoder

Art nr 56497-1 Ånglok

Esu Loksound V 4,0  PlusX  22-polig PluX 

1,1 A Motorström

2 Extra Funktioner, 250mA/ utgång. max 500 mA på A,B,C,D

Kortslutningsskyddad, temperatur & överlastskydd.

Högfrekvent motorreglering, 20-40kHz,

14,28,128 Fartsteg Försärkare 1,8 Watt, högtalinpendans 4-8 Ohms

Pendelautomatic och Ranggergång. Full RailComPlus

Ljusefekter, blink och ljusstyrka

NEM 652 anslutningskontakt 8-polig.

Mått 30,0 x 15,5 x 5,5mm.

Esu LokSound V 4,0 PluX 22-polig DCC och Motorola

Esu Digital Ljuddekoder

Art nr 56497-2 Ellok

Esu Loksound 4,0  22-polig PluX

1,1 A Motorström

2 Extra Funktioner, 250mA/ utgång. max 500 mA på A,B,C,D

Kortslutningsskyddad, temperatur & överlastskydd.

Högfrekvent motorreglering, 23kHz,

14,28,128 Fartsteg

Pendelautomatic och Ranggergång

Ljusefekter, blink och ljusstyrka

NEM 652 anslutningskontakt 8-polig.

Mått 31,0 x 15,5 x 6,5mm.

Esu LokSound V 4,0,PluX 22-polig, DCC och Motorola

Esu Digital Ljuddekoder

Art nr 56497-3 Diesellok

Esu Loksound  V 4,0   22-polig PluX 

             

1,1 A Motorström

2 Extra Funktioner, 250mA/ utgång. max 500 mA på A,B,C,D

Kortslutningsskyddad, temperatur & överlastskydd.

Högfrekvent motorreglering, 23kHz,

14,28,128 Fartsteg

Pendelautomatic och Ranggergång

Ljusefekter, blink och ljusstyrka

NEM 652 anslutningskontakt 21-polig.

Mått 31,0 x 15,5 x 6,5mm.